Синодик (Борилов синодик, Палаузов препис)

Трима писачи: търновски устав с наклонено вдясно писмо, л. 1а-62б, 21 реда на страница; полуустав, попгерасимово писмо, л. 63а–102б, 21 реда на страница; гръцки минускул, л. 103а–118б, 21 реда на страница; хартия;дъски с орнаментирана кожа; орнаментика със сляп отпечатък; подвързията е свалена при реставрацията;тъмно и светлокафяво мастило за основния текст, червено за рубриките и инициалите; скро…