You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Regulament. Po nemuze soobrazno izsedsym vysocajsym rezoluciam, jakoze i tem, jaze pri derzannom v leto 1769 Illüriceskom obstenarodnom govore, ne mense ze i v Karlovce byvsich v leto 1774 i 1776 neunitskich ep(is)k(o)pskich sünodech obstym glasy zavestana ... v carstve Ungarii, Kroacii, Slavonii, v Temisvarskom Banate, taze i v Karlstatskom i Varasdinskom generalatech temze obrazom dolzen jest upravljati sebe (etc.) (Reglement für den nicht unierten Clerus in Ungarn, Croatien, Slavonien etc.)