Cruydt boeck volgens sijne laetzte verbeteringhe: met bijvoeghsels ... uyt verscheiden Cruydt beschrijvers, item in't laeste een beschrijvinghe van de indiaensche ghewassen meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom ... oversien en verbetert (Vol.2)