You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

DR = VZ ALBERT ROI DES BELGES / 1914 - 1915 / J.FISCH . RV = KZ PLUTOT MOURIR DE FRANCHE VOLONTE / QUE DU PAYS PERDRE LA LIBERTE DR: Une médaille avec un buste à gauche du roi Albert I. Une couronne de laurier. Deux cornes d'abondance. Du fruits. Des fleurs. Un encadrement avec deux dates . RV: Une médaille avec du texte et le blason de la ville de Huy. Un château avec trois tours avec un drapeau. Une couronne de laurier. Deux cornes d'abondance. Du fruits. Des fleurs. Un encadrement vide

VZ: Een penning met een borstbeeld naar links van koning Albert I. Een lauwerkrans. Twee hoornen des overvloeds. Fruit. Bloemen. Een omlijsting met twee jaartallen . KZ: Een penning met tekst en het wapenschild van de stad Hoei. Een kasteel met drie torens met een vlag. Een lauwerkrans. Twee hoornen des overvloeds. Fruit. Bloemen. Een lege omlijsting

Poinçon. Bélière = Stempel met jaartallen. Draagoog