DR = VZ 1914 DR: Dans un cercle, la tête à gauche du roi Albert I, une branche de laurier, une date et des rayons

VZ: In een cirkel het hoofd naar links van koning Albert I, een lauwertak, een jaartal en stralen

Bélière. Petite pierre de verre verte = Draagoog. Groen glazen steentje