DR = VZ ROYAUME DE BELGIQUE . RV = KZ GLOIRE ET HONNEUR / AOUT / 1914 / L / G / J.FISCH DR: Buste à gauche d'une femme. Casque couronné avec tête de lion et couronne de lauriers. Une allégorie de la Belgique . RV: Une femme assise décore de la Légion d'honneur un blason couronné et rayonnant de la ville de Liège

VZ: Borstbeeld naar links van een vrouw. Gekroonde helm met leeuwenkop en lauwerkrans. Een allegorie van België . KZ: Een gezeten vrouw reikt een Légion d'honneur (Erelegioen) uit aan een met stralen omgeven gekroond wapenschild van de stad Luik

Bélière = Draagoog