RV = KZ PENDANT LA GUERRE / DE 1914 / LA CHARITE / FUT UNE DES / PLUS GRANDES VERTUS / DES / BELGES DR: Une femme apporte un rameau d'olivier à un vieillard assis sur un bloc de pierre . RV: Texte

VZ: Een vrouw geeft een olijftak aan een oude man gezeten op een steen . KZ: Tekst

Bélière = Draagoog