You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Crescerea poporala. Manualu Pedagogico-Didacticu pentru Luminatorii Poporului dupa Deregintele Preparandialu Ignatiu Barany

Dr. Augustinu Lauranu a fost Camerariu Papalu si Archi-Diaconu on., Asesoru Consistorialu, Esaminatoru Pro-Sinodalu, Doctoru in SS. Teologia si Filosofia, Vicerectoru Seminarialu, Membru dicesanu alu Comisiunii scol. permanente a Incl. Cottu de Bihoru, Profesoru si Catechetu la r. Institutu Prepariandalu diecesanu gr. cat. de Oradea-Mare.