Caroli Linnæi Hortus uplandicus med inledning och förklaringar Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i anatomi, medicine doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embette

Illustrations: Plates

Oratio de telluris habitabilis incremento et Andreae Celsii de mutationibus generalioribus…
Genera plantarum, eorumque characteres naturales, secundum numerum, figuram, situm & propo…
Fundamenta Botanica in quibus theoria botanices
Caroli Linnaei ... Systema naturae in quo naturae regna tria