Caroli Linnæi Hortus uplandicus med inledning och förklaringar Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i anatomi, medicine doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embette

Illustrations: Plates