Voor de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool meetings in het kanton Diest

Inventaris door Daniël Vanacker