Eerstdaags verschijnt : De Europeesche Geesel van 1914 geïllustreerd wekelijksch Blad

Paraîtra le 3 Oct.bre pr.n: Le Fléau Européen de 1914

Inventaris door Daniël Vanacker