Belgen! de wapenstilstand of godsvrede op politiek gebeid, waartoe de Vlamingen bij het uitbreken van den oorlog beslote, werd weldra verbroken door franskiljons en Walen die, tegen de stad Antwerpen vooreerst en eten alle Vlamingen daarna, de groste bedledingigingen, de ergste beschuldigingen, de verschrikkelijkste bedreiginen uitbrachten..

Uitgave van het Vlaamsch Steuncomiteit, Groote Markt, 16, Brussel