You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Het uitvoerend Comiteit der Wereldtentoonstelling van Gent heeft de eer ter kennis te brengen van M. dat de reisaanwijzer voor den bijzonderen trein, ingericht ter gelegenheid der ontvangst van de drukpers op 9n april 1912 volgenderwijze vastgesteld is: ..

Le Comité exécutif de l'Exposition universelle et internationale de Gand a l'honneur d'informer M. que l'horaire du train spécial organisé en vue de la réception de la presse le 9 avril 1912, à été établi comme suit: ..