Caunant Mawr, near Dolbadern

Date supplied by cataloguer.

Ceunant Mawr, ger llaw Llanberis
Caenant Mawr, near Llanberis
Caennant Mawr, Llanberris
Caenant Mawr, near Llanberris