You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Триод постен (Боянски триод)

съдържа фрагмент от Постен триод; започва от четивото за четвъртък в 4. седмица на Великия пост и свършва с канона на св. Йоан Дамаскин с 24-те стихири за поста; пергамент; устав, в две колони по 26 реда на страница; една ръка; черно (тъмнокафяво) мастило на основния текст, червено на рубриките и инициалите; коленчат инициал от византийски тип на л. 5б; еднолинейни инициали с растителна украса на паримиите; малки геометрични инициали с елементарна растителна или геометрична украса; едноеров, предимно Ь, двуюсов правопис; Фрагментът е постъпил в Народната библиотека от Народния музей в София. Други фрагменти се намират в Санкт Петербург, Библиотека на Академията на науките