You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Individens upplevelse av kompetensutveckling En jämförande studie mellan två arbetsplatser

En allmän uppfattning är att kompetensutveckling nyttjas av företag för att öka deras produktivitet och konkurrenskraft. Företagen anses även använda kompetensutveckling som ett lockbete för att attrahera medarbetare. Syftet med föreliggande studie var att rikta fokus på individens attityd till kompetensutveckling och studera om den upplevdes som stimulerande, avlastande eller stressande. Ett a…