You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kreativt skapande med hjälp av skisser - en väg att förena tänkande och handling i frisörutbildningen

Developing Creativity with the Help of Sketches - a Way to Combine Thinking and Action in the Education of Hairdressers

Syftet med denna studie var att undersöka hur skisser och dokumentation kan integreras i undervisningen på frisörprogrammet, samt undersöka om kreativt skapande med hjälp av skissen kan överbrygga inlärnings- och förståelsesvårigheter i de praktiska momenten. En kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer gjordes. Två lärare och fyra elever deltog i studien och besvarade frågorna om kreativ…