You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Correct and efficient routines are essential! An evaluation of continued education vithin the Swedish Prosecution Authority

Syftet med den här uppsatsen har varit att genom en kursutvärdering se om deltagande i kursen ”Effektiva och korrekta rutiner i Cåbra” har lett till förändrade rutiner på arbetsplatsen. På grund av organisationens ekonomiska situation vid tillfället för undersökningen kunde endast två personer per enhet erbjudas plats på kursen. Trots att alla medarbetare följaktligen inte fått direkt tillgång …