You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

"I Can´t Pour It In" A Narrative Study of Teachers`Views on Teaching after the Course "Reading - Conversing - Writing"

Denna narrativa studie handlar om tre lärares berättelse om hur de ser på barns roll och förmåga i lärandet efter att ha genomgått kompetensutveckling ”Läsa – språka – skriva”.

Resultatet påvisar att det finns ett samband mellan deras synsätt och kompetensutvecklingen som har föranlett förändringar av arbetsformen och arbetssättet av lärarnas undervisning i läs- och skrivprocessen.