471 - Móra d'Ebre

1 full d'un mapa en 86 fulls, col. - 1a ed. Es van publicar 72 fulls de la sèrie, entre 2005 i 2007. Hi ha una desena de fulls d'una ed. preliminar de 2004 (sortides de plotter). - Cada mapa conté la llegenda (hàbitats vegetals, etc.), un mapa guia i un esquema litològic. - Data d'elaboració de la informació.

[Tsentr i zapad Evropeiskoi txasti R.S.F.C.R.: economitxeskaia utxebnaia karta dlia sredne…
Descripcion del Avdiencia de los Charcas