Guia de la mobilitat: Catalunya: Mapa de carreteres 1:300 000 (El Periódico) . 1a ed.

1 Mapa, r/v, col. - CTC: falta llibre.- Distribuït de forma gratuïta per El Periódico, amb el suplement dominical. - Inclou detall dels voltants de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona

Carta Ibérica Citröen
Carte d'Espagne 1937
Sveriges kommunikationer upptagande jernvägar och angbatslinier
Mapa de la Región Valenciana