You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

1586, febrer, 10. Constantí

Venda de censal i àpoca. Creació d'un censal que fan Lleonart Porta, mestre de cases, i la seva muller Magdalena, habitants de Constantí, a Joan Conesa, pagès, pel preu de 30 lliures barceloneses i amb un cens de 30 sous anuals a pagar el dia de Sant Joan. Surt com a fiador Bernat Sogues, pagès de Constantí.