You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

1419 març 3 - Reus - Àpoca de redempció censal

Àpoca atorgada per Raimon Pinyol de Reus a Berenguer Miquel i Jaume Barçaló, jurats de l'Aleixar, per haver rebut 40 lliures barceloneses en concepte de redempció de dos censals i un pagament de 35 sous i 9 diners corresponent a un altre censal