Libre de la Madalena : no. 3 [Ms. 700]

269, [4] f. -- Llibre que conté les actes de les sessions del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona dels anys 1531 a 1575, en què eren exposats els convenis per a establir el codi de medicaments al Col.legi de Doctors en Medicina de la ciutat.