spruta, behållare med injektionsspruta

1956-

Idrott
Idrott
Idrott
Idrott