ritsmått

Ritsmått bestående av en rektangulär träplatta med ett hål och en skåra. Genom hålet löper en cylindrisk trästav med ett metallstift i den ena änden. Trästaven kan låsas i olika lägen med hjälp av en skruv vid skåran i träplattan.