Kopia, Vykort

Stora Rud, Lugnås. Gården ägdes vid denna tid av Sven Abraham Svensson som bedrev kvarnstenstillverkning i större skala. Se vidare Svenska gods och gårdar.