fotografi, bilder, påsiktsbild

På fotot omskrivet som baktomt till handlande Laurent Tarras fastighet som omfattade stadens 4 rote tomt nr 106 och 107, Drottninggatan 16 samt bostaden stadens 5 rote, tomt nr 36, Södra Hamngatan 15. Södra Hamngatan 13-15 revs under 1970-talet.

Larvs kyrka
Diapositiv
"\Spinnande kvinna\"" Stenplatta"""
- Föremål -