fotografi, bilder, påsiktsbild

Vy över Gustav Adolfs Torg, Östra Hamnkanalen, Östra Hamngatan och Östra Nordstaden. Till vänster skymtar Högvakten och Börsen.