fotografi, bilder, påsiktsbild

Sträckningsbild med Östra Hamnkanalen från Gustav Adolfs torg till Lilla Bommen. Göta älv och Hisingen skymtar i fonden. I bildens framkant Fontänbron och Stora Hamnkanalen. Börsen och Högvakten till vänster vid Gustav Adolfs torg. Till höger i bild anas Brunnsparken.