fotografi, bilder, påsiktsbild

Häcklöpning från Mästerskapstäflan d. 31 Aug 1913.