kaj, hus, gatlykta, hamn, järnvägsspår, skeppsmast

Inre hamnen i Malmö. Tullhuset med hamnkaptenskontoret och tullbevakningskontor, nuv. Malmö Börshus.