modell, kanon, artilleri, modeller, kanonmodell

troligen modellexemplar s.k. "litet artilleri".