fotografi, bilder, påsiktsbild

"Vy av vallgraven" (=Rosenlundskanalen vid Fisktorget).