syetui med innehåll, syetui, sybehör, syetui med fingerborg,2 syringar

GM:6103