vykort [avser bild 2], fotografi, bilder [avser bild 2], påsiktsbild

GhmB:18448