fotografi, bilder, påsiktsbild

Hotell Eggers 1919