fotografi, bilder, påsiktsbild

Gamla kallbadhuset vid Hisingsbron vid tiden rivningen sommaren 1916. I fonden syns Hisingsbron.