julgransprydnad, prydnadsföremål, julgranskorg

GM:33694