svärd, blankvapen, bödelssvärd, sword, executioner´s sword

GMM:1753