teckning, katalogkort

Katalogkort ur Etnografiska museets arkiv.

Tamdjur
JLM NSv1284
JLM NSv128
JLM PaPå54