katalogkort

Katalogkort ur Etnografiska museets arkiv.