katalogkort, teckning

Katalogkort från Etnografiska museets arkiv.