Balkbro

I början av 1950-talet saknade vi i Sverige snabbyggda dikesbroar för stridsvagnsförband. Utländsk materiel var för dyr att köpa, vilket gjorde att man istället valde att ta fram balkbro 3.

Bron byggdes helt för hand. Av en brosats kunde man bygga en bro med 9 meters spännvidd som klarade 25 ton trafik. Med materiel från två brosatser kunde man bygga en som klarade 50 ton. Brobalkarna grupperades…