Kulturhistoriskt klädd pedagog med korg på armen i Skansens stadskvarter.

Kulturhistoriskt klädd pedagog med korg på armen i Skansens stadskvarter.