Silhår

Rund, skålformad silduk av tagel, tillverkad genom nålbindning.
För att sila mjölk med.