You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

grafik, etsning, Miseres De La Guerre Orginalet), De droeve Ellendigheden van den Oorloogh (Krigets elände)

Etsningen föreställer folk på en bygata. I mitten löper bygatan med husbebyggelse på ömse sidor. Till vänster står och ligger sårade människor, en präst med följe utdelar nattvarden. På höger sida står grupper av soldater och samspråkar samt några tiggare som sträcker fram sina händer i hopp om allmoser.
Textraderna under bilden är på franska och lyder fritt översatt ; "Så bedräglig lyckan är för …