You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

litografi, Malmöhus slott.

Text under bilden: " Malmöhus slott, liggande utom stadsplanen nära hafvet, har blifvit uppfördt af konung Erik af Pommern 1435. Afbrändt 1529, derefter ånyo uppfördt, blef det under den s.k. grefvefejden af Malmö borgare nedrifvet 1534. Sedan det af danska konungarne Christian III och IV åter uppförts och utvidgats, blef det ändtligen af Carl XI starkt befästadt och har aldrig af någon fiende blifvit intaget. Numera begagnas slottet, sedan det för alltid afsagt sig sin krigiska ära, såsom straffanstalt för fångar.
Text på baksidan: Originalet tillhör Diriktören å. Länsfängelset i Ystad. Fanjunkaren Hohner.
Medicinie Doktor Johan Cronqvist.
Inköpt af Malmö Fornminnesförening 26/3 1921.


bild


213


532


J 2 u


vitt