You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

akvarell, målning

Akvarell, föreställande en husar, nedtill inskription: Utfördt efter / Samling af Svenska Arméns Uniformer / tillegnad "Hans Kongl. Höghet / Svea
Rikes Cron Prints år 1793". / af fenriken vid Kongl. Dalregementet Carl
Gustav Roos. / afbildningen gjord av S Swärdt, sergant vid Kronprinsens
Husarreg[emen]te / som gåfva till regementets samlingar.