You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

cirkulär, kungörelse, Gustaf ...om rätta årstiden til Regements-Mötens hållande...

Tryckt skrift, 2 sidor. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 10 maj 1773. Undertecknad av Gustaf (kung Gustav III).
Innehåll: Til samtelige Landshöfdingarne och Regements-Chefs, angående Regementsmötens hållande med the indelte Regementerne til häst och fot.

Titelsida: Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung ... om rätta årstiden til Regements-Mötens hållande med the indelte …